Počet záznamov: 1  

Právna úprava iných reklamných prostriedkov a zariadení

 1. SYS0246869
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20180809105608.5
  100
   
  $a 20180809a2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Právna úprava iných reklamných prostriedkov a zariadení $f Helena Spišiaková
  330
   
  $a Právny pohľad na na iné reklamné, informačné a propagačné prostriedky a zariadenia, než sú reklamné stavby podliehajúce povoleniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Sú to rôzne umiestnené plagáty, tabule, plachty na verejne viditeľných miestach, ktoré spôsobujú problémy v praxi. S umiestňovaním tlačených prostriedkov súvisí aj vylepovanie plagátov v rámci predvolebných kampaní podľa zákona č. 181/2014 Z.z. Priestupky a predvolebná kampaň. Správne delikty a predvolebná kampaň. Iné reklamné prostriedky vo verejnom priestranstve.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0246828 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 12-18 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2018
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005171 $a prostriedky reklamné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002651 $a kampane volebné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005305 $a reklama
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004958 $a priestupky
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0040767 $a Spišiaková $b Helena $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180809 $g AACR2