Počet záznamov: 1  

Vecné bremeno zriadené v prospech obce zákonom č. 66/2009 Z. z.

 1. SYS0246892
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20180810101502.2
  100
   
  $a 20180810a2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Vecné bremeno zriadené v prospech obce zákonom č. 66/2009 Z. z. $f Jana Gallová
  330
   
  $a V nadväznosti na decentralizáciu štátnej správy na územnú samosprávnu prešiel na obce (VÚC) právnou úpravou vymedzený majetok štátu. Boli medzi ním aj stavby postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch. Mnohé obce, mestá tak boli vystavené závažnému problému, ktorý sa niektorým z nich z rôznych dôvodov ani dosiaľ nepodarilo vyriešiť. Predovšetkým pre rozdrobenosť pozemkov, zdĺhavosť a komplikovanosť procesu majetkovoprávneho usporiadania a nedostatok finančných prostriedkov. Vznik vecného bremena. Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0246828 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 18-22 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2018
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003764 $a obce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005932 $a správa štátna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005996 $a stavby
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002717 $a kataster nehnuteľností
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003643 $a nehnuteľnosti
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0006694 $a Gallová $b Jana $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180810 $g AACR2