Počet záznamov: 1  

Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov

 1. SYS0256890
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20190708073910.7
  100
   
  $a 20190704a2019łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov $f Anton Ukropec
  330
   
  $a Povinnosť obcí zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosť obcí zverejňovať informácie hlavne na úradnej tabuli a webovom sídle.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0256835 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 12, č. 6 (2019), s. 7-11 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2019
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004825 $a predpisy právne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003764 $a obce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002460 $a informácie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0041171 $a stránky webové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007394 $a zákony
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0075537 $a Ukropec $b Anton $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190704 $g AACR2
Počet záznamov: 1