Počet záznamov: 1  

Prevencia a manažment introdukcie a širenia inváznych nepôvodných druhov

 1. SYS0257360
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20190806071619.4
  100
   
  $a 20190806a2019łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Prevencia a manažment introdukcie a širenia inváznych nepôvodných druhov $f Boris Balog
  330
   
  $a Dňa 1. augusta 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom zákona je ustanoviť pravidlá pre prevenciu, zmiernenie a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ako aj na ľudské zdravie, bezpečnosť a na hospodárstvo.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0257345 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 12, č. 7-8 (2019), s. 9-11 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2019
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007394 $a zákony
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003913 $a ochrana zdravia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001254 $a bezpečnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004430 $a politika environmentálna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001945 $a ekológia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0006277 $a Balog $b Boris $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190806 $g AACR2