Počet záznamov: 1  

Finančný manažment a controlling v praxi

  1. Finančný manažment a controlling v praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Iura Edition. 12x ročne. ISSN 1337-7574. Dostupné na : http://www.financnymanazment.sk
    časopis

    časopis