Počet záznamov: 1  

Rozhodovanie a systematické chyby: Nadmerný optimizmus

  1. ŠINSKÝ, Michal. Rozhodovanie a systematické chyby: Nadmerný optimizmus. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 690-692. VEGA 1/0276/08.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1