Počet záznamov: 1  

Nové pohľady na teóriu optimálnej menovej oblasti

  1. MUCHOVÁ, Eva. Nové pohľady na teóriu optimálnej menovej oblasti. In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-2218-X, s. 146.
    článok

    článok