Počet záznamov: 1  

(De) Motivácia tvorby úspor na začiatku 21. storočia

  1. ROZBORILOVÁ, Dária. (De) Motivácia tvorby úspor na začiatku 21. storočia. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-5]. VEGA 1/4653/07.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1