Počet záznamov: 1  

Opravné položky v účtovníctve podnikateľov a IAS/IFRS

  1. HVASTOVÁ, Jozefína. Opravné položky v účtovníctve podnikateľov a IAS/IFRS. In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 987-80-225-2824-5, s. [1-8]. VEGA 1/0656/08.
    článok

    článok