Počet záznamov: 1  

10. výročie založenia Nadácie prof. Ing. Júliusa Pázmána v Košiciach

  1. ČARNICKÝ, Štefan. 10. výročie založenia Nadácie prof. Ing. Júliusa Pázmána v Košiciach. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 42-43.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1