Počet záznamov: 1  

Spoločenský blahobyt a limity ekonomického rastu

  1. NAŠČÁKOVÁ, Jana - ČERVENKA, Petr. Spoločenský blahobyt a limity ekonomického rastu. In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2, s. 131-138. VEGA 1/0859/09.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1