Počet záznamov: 1  

Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti na území štátov európskeho hospodáskeho priestoru

  1. HARUMOVÁ, Anna. Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti na území štátov európskeho hospodáskeho priestoru. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 323-341.
    článok

    článok