Počet záznamov: 1  

Význam a úloha pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

  1. GODLA, František. Význam a úloha pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese : komunikácia determinuje napredovanie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 12, s. 9 - 12.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1