Počet záznamov: 1  

Trenčiansky región

  1. LACIKA, Ján. Trenčiansky región. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 4, s. 172-174.
    článok

    článok