Počet záznamov: 1  

Ekologická priemyselná politika

  1. JACHYMOVIČ, Viliam. Ekologická priemyselná politika. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-5].
    článok

    článok