Počet záznamov: 1  

Nový európsky finančný dohľad

  1. KAŠŠOVIČ, Ján. Nový európsky finančný dohľad. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Január. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010Jan2HotKassovic.doc>
    článok

    článok