Počet záznamov: 1  

Význam možnosti využitia nástrojov komunikácie v marketingovej stratégii malých a stredných podnikov

  1. DEÁKOVÁ, Stanislava. Význam možnosti využitia nástrojov komunikácie v marketingovej stratégii malých a stredných podnikov. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 27 - 35. VEGA 1/0330/08.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1