Počet záznamov: 1  

Obsahová štruktúra učebnice základov ekonómie a ekonomiky pre stredné školy a jej determinanty

  1. NOVÁK, Jaromír. Obsahová štruktúra učebnice základov ekonómie a ekonomiky pre stredné školy a jej determinanty. In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. - Banská Bystrica : Metodické centrá Slovenska, 2009. ISSN 1335-0404, 2009, roč. 18, č. 5, s. 20-23.
    článok

    článok