Počet záznamov: 1  

Komparatívna analýza daňových harmonizačných tendencií v oblasti nepriamych daní v EÚ a vo svete

  1. SOLÍK, Ján. Komparatívna analýza daňových harmonizačných tendencií v oblasti nepriamych daní v EÚ a vo svete. Recenzanti: Miloš Tumpach, Martin Hošták. In Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie I. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov v dennej forme štúdia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2855-9, s. 46-55.
    článok

    článok