Počet záznamov: 1  

Komunikácia ako nástroj vnútornej kontroly procesu riadenia rizika v podniku

  1. GERTLER, Ľubomíra. Komunikácia ako nástroj vnútornej kontroly procesu riadenia rizika v podniku. In Vnútropodnikové komunikačné toky a nástroje v systéme riadenia podniku : zborník príspevkov z medzinárodého vedeckého kolokvia pri príležitosti ukončenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/8189/1. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 20-225-1827-1, s. 5-6.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1