Počet záznamov: 1  

Ekonomický experiment - nástroj ekonomického výskumu

  1. ŠINSKÝ, Michal. Ekonomický experiment - nástroj ekonomického výskumu. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-11]. VEGA 1/0276/08.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1