Počet záznamov: 1  

Úloha informačných systémov a technológií v činnosti podnikateľských subjektov

  1. BOLDIŠ, Branislav. Úloha informačných systémov a technológií v činnosti podnikateľských subjektov. In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0.
    článok

    článok