Počet záznamov: 1  

Vybrané súvislosti dosahu hospodárskej krízy a riadenia kvality

  1. MIZLA, Martin. Vybrané súvislosti dosahu hospodárskej krízy a riadenia kvality. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 3, s. 422-427.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1