Počet záznamov: 1  

Inflácia a cenová stabilita z pohľadu globálnych vývojových trendov

  1. MUCHOVÁ, Eva - CHRENKOVÁ, Jana. Inflácia a cenová stabilita z pohľadu globálnych vývojových trendov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 4, s. 467-480. VEGA 1/4653/07.
    článok

    článok