Počet záznamov: 1  

Smrť zamestnanca a vysporiadanie peňažných nárokov a daňových povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu

  1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Smrť zamestnanca a vysporiadanie peňažných nárokov a daňových povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-1508, 2010, č. 4-5, s. 172-186.
    článok

    článok