Počet záznamov: 1  

Porovnanie peňažných príjmov zo zamestnania u mužov a žien prostredníctvom porovnávania veľkostí príjmových skupín

  1. KOTLEBOVÁ, Eva. Porovnanie peňažných príjmov zo zamestnania u mužov a žien prostredníctvom porovnávania veľkostí príjmových skupín. In Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1, s. 87-114.
    článok

    článok