Počet záznamov: 1  

Študenti EU PHF ako učiaca sa organizácia

  1. HUDÁK, Matej. Študenti EU PHF ako učiaca sa organizácia. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 69-76.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1