Počet záznamov: 1  

Úprava ukazovateľa EVA vzhľadom na špecifické podmienky slovenského podnikateľského prostredia

  1. SMORADA, Marián - ŠRENKEL, Ľudovít. Úprava ukazovateľa EVA vzhľadom na špecifické podmienky slovenského podnikateľského prostredia. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 198-204.
    článok

    článok