Počet záznamov: 1  

Vzťah verejnej správy zastupujúcej štátny sektor a tretieho sektora v čase hospodárskej krízy

  1. BELIČKOVÁ, Kornélia - MAŠTALÍR, Martin - BUKOVOVÁ, Sylvia. Vzťah verejnej správy zastupujúcej štátny sektor a tretieho sektora v čase hospodárskej krízy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 103-112.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1