Počet záznamov: 1  

Rezervy a opravné položky finančných inštitúcií z daňového hľadiska

  1. SCHULTZOVÁ, Anna. Rezervy a opravné položky finančných inštitúcií z daňového hľadiska. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2010. ISSN 1335-1044, 2010, roč. 16, č. 1, s. 4-6.
    článok

    článok