Počet záznamov: 1  

Interkultúrna spolupráca v medzinárodne činných podnikoch

  1. GAŠPARÍKOVÁ, Veronika - NAGYOVÁ, Ľudmila. Interkultúrna spolupráca v medzinárodne činných podnikoch. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 45-50. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
    článok

    článok

Počet záznamov: 1