Počet záznamov: 1  

Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní

  1. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní. In Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2762-0, s. [1-4]. Dostupné na : <http://www.siov.sk/sccf/Data/Prispevky/Gasperanova.doc>
    článok

    článok