Počet záznamov: 1  

Podniková ekonomika

  1. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 309 s. [14 AH]. ISBN 978-80-10-01633-4.