Počet záznamov: 1  

Balanced Scorecard ako jedna z metód hodnotenia inovačného potenciálu podniku

  1. HORVÁTHOVÁ, Elena. Balanced Scorecard ako jedna z metód hodnotenia inovačného potenciálu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9.
    článok

    článok