Počet záznamov: 1  

Manažérska etika ako faktor budovania Corporate culture

  1. BELEJOVÁ, Martina. Manažérska etika ako faktor budovania Corporate culture. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 22-26. VEGA 1/4562/07.
    článok

    článok