Počet záznamov: 1  

Regional innovation strategies in V4 countries

  1. ŠIPIKAL, Miroslav - PARÍZKOVÁ, Jana. Regional innovation strategies in V4 countries. In 3rd Central European Conference in Regional Science : international conference proceedings. - Košice : [Technická univerzita v Košiciach], 2009. ISBN 978-80-553-0329-1, s. 1425-1434. Dostupné na : <http://www.cers.tuke.sk/cers2009/PDF/03_51_Sipikal.pdf>
    článok

    článok