Počet záznamov: 1  

Kontrola súborov vstupných diskrétnych hodnôt pomocou podsystému Pivot Table systému Excel verzie 2007

  1. CHAJDIAK, Jozef. Kontrola súborov vstupných diskrétnych hodnôt pomocou podsystému Pivot Table systému Excel verzie 2007. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 1, s. 39-46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112113/fss0110.pdf>
    článok

    článok

Počet záznamov: 1