Počet záznamov: 1  

Vecné a formálne usporiadanie položiek súvahy

  1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vecné a formálne usporiadanie položiek súvahy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. ISSN 1335-2024, 2010, roč. 18, č. 4, s. 141-146.
    článok

    článok