Počet záznamov: 1  

Comparison of the administrative cost of the environmental charges on air pollution for large and extra-large sources of air pollution

  1. PAVEL, Jan - VÍTEK, Leoš. Comparison of the administrative cost of the environmental charges on air pollution for large and extra-large sources of air pollution. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. ISSN 1336-8818, 2007, roč. 4, č. 2, s. 20-28.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1