Počet záznamov: 1  

Špecifiká kapitálového trhu SR vo väzbe na integračné a globalizačné procesy

  1. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Špecifiká kapitálového trhu SR vo väzbe na integračné a globalizačné procesy. In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-2218-X, s. 150.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1