Počet záznamov: 1  

Nové logistické služby zákazníkom v distribučnom reťazci

  1. ZAUJECOVÁ, Dáša. Nové logistické služby zákazníkom v distribučnom reťazci. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : V. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 21.-22. apríl 2010. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-554-0175-1, s. 406-412. VEGA 1/0557/08.
    článok

    článok