Počet záznamov: 1  

Vzdelávacia politika Európskej únie

  1. HRICOVÁ, Miroslava - HALAGOVÁ, Lýdia - SEDLAČKO, Michal. Vzdelávacia politika Európskej únie. In Využívanie výsledkov doktorandského štúdia pre celoživotné vzdelávanie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 11. decembra 2009, Košice. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-553-0352-9, s. 36-42.
    článok

    článok