Počet záznamov: 1  

Modifikácia úlohy maximálneho toku v sieti na lokačnú úlohu

  1. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan. Modifikácia úlohy maximálneho toku v sieti na lokačnú úlohu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-4].
    článok

    článok