Počet záznamov: 1  

Výber strategických projektov - dôležité rozhodnutie v období krízy

  1. RYBÁROVÁ, Daniela. Výber strategických projektov - dôležité rozhodnutie v období krízy. - Registrovaný: Web of Science. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 370-374. VEGA 1/0549/10.
    článok

    článok