Počet záznamov: 1  

Makroekonómia (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice)

  1. TÁNCOŠOVÁ, Judita et al. Makroekonómia (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) : záznam zo záverečnej oponentúry Správy o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu KEGA : doba riešenia 2004-2006. Bratislava, 2007. [36] s. KEGA 3/2001/04.