Počet záznamov: 1  

Efektívnosť a optimalizácia procesu decentralizácie verejných financií v podmienkach SR

  1. KOZOVSKÝ, Dušan. Efektívnosť a optimalizácia procesu decentralizácie verejných financií v podmienkach SR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 5, s. 5-11.
    článok

    článok