Počet záznamov: 1  

Majetok neurčený na zabezpečenie príjmov v účtovníctve ROPO a obcí

  1. KRŠEKOVÁ, Marianna. Majetok neurčený na zabezpečenie príjmov v účtovníctve ROPO a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197, 2010, č. 7-8, s. 25-31.
    článok

    článok