Počet záznamov: 1  

Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia

  1. ŠKVRNDA, František. Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník príspevkov z 15. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina, 2. - 3. jún 2010. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-554-0204-8, s. 703-709.
    článok

    článok