Počet záznamov: 1  

Vývoj vzdelanostnej štruktúry a vzdelávania na Slovensku

  1. ŠPROCHA, Branislav. Vývoj vzdelanostnej štruktúry a vzdelávania na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1210-1095, 2010, roč. 20, č. 1, s. 3-30.
    článok

    článok