Počet záznamov: 1  

Vzdelávanie študentov v študijnom odbore Účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

  1. MÁZIKOVÁ, Katarína - ŠLOSÁROVÁ, Anna. Vzdelávanie študentov v študijnom odbore Účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference pod záštitou děkana FaME doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. ISBN 80-7318-130-4.
    článok

    článok